top of page

Daily Learning Resources

5/12/2020

Plastic bag jump rope

Here is a video that teaches you how to turn plastic bags into a jump rope that kids can use at home!

¡Aquí hay un video que le enseña cómo convertir las bolsas de plástico en una cuerda para saltar que los niños pueden usar en casa!

የእቃ መያዝያ ፕላስቲኮችን በመጠቀም እንዴት ለልጆች በቤት ውስጥ ሊጠቀሙባቸው የሚችሉት የገመድ መዝለያ የሚያስተምርዎ ቪዲዮ እዚህ አለ!

Voici une vidéo qui vous apprend à transformer des sacs en plastique en corde à sauter que les enfants peuvent utiliser à la maison!

Classics for kids

5/7/2020

classics.PNG

Here is a website that has fun interactive music activities for children. You can learn about musical instruments, rhythm, and even compose your own music!

Aquí hay un sitio web que tiene actividades musicales interactivas para niños. ¡Se puede aprender sobre instrumentos musicales, ritmo e incluso componer su propia música!

ለልጆች አስደሳች የሙዚቃ እንቅስቃሴዎችን የሚያቀርብ ድርጣቢያ እዚህ አለ ፡፡ ስለ የሙዚቃ መሳሪያዎች ፣ የሙዚቃ ምት እና የራስዎን ሙዚቃ መፃፍ መማር ይችላሉ!

Voici un site Web qui propose des activités musicales interactives amusantes pour les enfants. Vous pouvez en apprendre davantage sur les instruments de musique, le rythme et même composer votre propre musique!

4/30/2020

Educational documentaries

doc.PNG

Here is a list of educational TV shows and documentaries that you can watch for free online. There are episodes about nature and animals, art, current events, and more! Before watching a video with your children, check the video rating in the description to make sure it is appropriate for their age.

Aquí hay una lista de programas de televisión y documentales educativos que se puede ver gratis en línea. ¡Hay episodios sobre naturaleza y animales, arte, eventos actuales y más! Antes de ver un video con sus hijos, verifique la calificación del video en la descripción para asegurarse de que sea apropiado para la edad de su hijo.

በኦንላየን ላይ በነጻ ማየት የሚችሉት የትምህርት ቴሌቪዥን ዝግጅቶች እና ዘጋቢ ፊልሞች እነሆ ፡፡ ስለ ተፈጥሮ እና እንስሳት ፣ ስነ-ጥበባት ፣ ወቅታዊ ሁነቶች እናም ተጨማሪ ክፍሎች አሉ! ከልጆችዎ ጋር ቪዲዮን ከመመልከትዎ በፊት ለእነሱ ዕድሜ ተገቢ መሆኑን ለማረጋገጥ በማብራሪያው ውስጥ የቪድዮ ደረጃውን ይመልከቱ ፡፡

Voici une liste d'émissions de télévision éducatives et de documentaires que vous pouvez regarder gratuitement en ligne. Il y a des épisodes sur la nature et les animaux, l'art, l'actualité et plus encore! Avant de regarder une vidéo avec vos enfants, vérifiez la cote de la vidéo dans la description pour vous assurer qu'elle convient à leur âge.

Cardboard tube activity

4/15/2020

92258833_856121788636_257612087303969177

Here is a fun engineering activity for children! You will need cardboard tubes, tape, and pom poms or marbles. You and your child can test where to place the tubes to make the pom poms or marbles go through them, and then tape the tubes to the wall.

 ¡Aquí hay una divertida actividad de ingeniería para niños! Necesitará tubos de cartón, cinta adhesiva y pompones o canicas. Usted y su hijo pueden probar dónde colocar los tubos para que los pompones o canicas los atraviesen, y luego pegar los tubos a la pared.

ለልጆች አስደሳች የምህንድስና እንቅስቃሴ እዚህ አለ! የሚያስፈልጎት  የካርቶን ቱቦዎች ፣ ፕላስተር ፣ እና የፓምፕ ፓምፖች ወይም ማርብል ፡፡ እርስዎ እና ልጅዎ ፓምፕ ፓምፖች ወይም ማርብል በቱቦዎች ውስጥ ለማለፍ የት የት እንደሚያደርጉ መሞከር ይችላሉ ፣ ከዚያም ቱቦዎቹን ግድግዳው ላይ ይለጥፋቸው ፡፡

 

Voici une activité d'ingénierie amusante pour les enfants! Vous aurez besoin de tubes en carton, de ruban adhésif et de pompons ou de billes. Vous et votre enfant pouvez tester où placer les tubes pour faire passer les pompons ou les billes, puis scotcher les tubes au mur.

Bedtime math

5/1/2020

math.PNG

Here is a website with math activities for children that you can do at home with everyday objects.

Aquí hay un sitio web con actividades de matemáticas para niños que puede hacer en casa con objetos cotidianos.

በዕለት ተዕለት ከምንጠቀማቸው ዕቃዎች በቤት ውስጥ ሊያደርጓቸው የሚችሏቸው የሂሳብ ተግባራት ያለው ድር ጣቢያ እዚህ አለ ፡፡

Voici un site Web avec des activités mathématiques pour les enfants que vous pouvez faire à la maison avec des objets du quotidien.

 

4/14/2020

Student activities at home

Check out these fun activities that some Briya families are doing at home! 

 

¡Mira estas actividades  divertidas que algunas familias de Briya están haciendo en casa!

አንዳንድ የBriya (የብርያ) ቤተሰቦች በቤት ውስጥ የሚያደርጉትን እነዚህን አስደሳች ተግባራት ይመልከቱ!

 

Découvrez ces activités amusantes que certaines familles Briya font à la maison!

Salt Art

4/13/2020

salt art.jpg
salt art 2.jpg

Here is a fun way to make art with salt, glue, and cardboard! 

 1. Put glue on cardboard in a design.  

 2. Put salt on glue.  

 3. Shake off extra salt. 

 4. See beautiful salt art!
   

¡Aquí hay una forma divertida de hacer arte con sal, pegamento y cartón!

 1. Pon pegamento sobre cartón en un diseño.

 2. Pon sal en el pegamento.

 3. Sacude la sal extra.

 4. ¡Mira el hermoso arte de la sal!
   

አስደሳች በሆን መንገድ እንዴት ከጨው ፣ ከ ሙጫ(ግሉ) እና ከካርቶን ኪነጥበብ የመስራት መንገድ ይኸውልዎ!

1. ሙጫ(ግሉ) በካርቶን  ላይ በዲዛይን ያድርጉ፡፡

2. በጨው(ግሉ) ላይ ጨው ይጨምሩ ፡፡

3. ትርፍ የሆነውን ጨው ያራግፉት።

4. የሚያምር የጨው ጥበብን ይመልከቱ!

 

Voici une façon amusante de faire de l'art avec du sel, de la colle et du carton!

 1. Mettez de la colle sur du carton dans un motif.

 2. Mettez du sel sur la colle.

 3. Secouez le sel supplémentaire.

 4. Voir le bel art du sel!

4/10/2020

Learning App for Kids (Khan Academy)

unnamed.jpg

Here is a free app with learning materials for children! It includes online books, video lessons, and interactive activities for children ages two to seven. 

¡Aquí hay una aplicación gratuita con materiales de aprendizaje para niños! Incluye libros en línea, lecciones en video y actividades interactivas para niños de dos a siete años.

ለልጆች የመማሪያ መሳሪያዎች በነፃ መገልገያ በኢንተርኔት መስመር እነሆ! ከሁለት እስከ ሰባት ዓመት ለሆኑ ሕፃናት በኢንተርኔት መስመር ላይ መጽሐፍት ፣ የቪዲዮ ትምህርቶች እና መስተጋብራዊ እንቅስቃሴዎችን ያካትታል

Voici une application gratuite avec du matériel d'apprentissage pour les enfants! Il comprend des livres en ligne, des leçons vidéo et des activités interactives pour les enfants de deux à sept ans.

 

 

 

Activities for children at home

4/9/2020

This video has many fun activities that parents and children can do using materials you already have at home! 

¡Este video tiene muchas actividades divertidas que los padres y los niños pueden hacer usando materiales que ya tiene en casa!

ይህ ቪዲዮ ወላጆች እና ልጆች እቤት ያላቸው ቁሳቁሶች በመጠቀም ማድረግ የሚችሉ በርካታ አዝናኝ ተግባራት አሉት!

Cette vidéo propose de nombreuses activités amusantes que les parents et les enfants peuvent faire en utilisant du matériel qu'ils ont déjà à la maison!

4/8/2020

Exercise videos for children

exercise.PNG

Exercise is a great way to stay healthy and reduce stress. Here are some fun exercise videos for kids that can be done indoors!

El ejercicio es una excelente manera de mantenerse saludable y reducir el estrés. ¡Aquí hay algunos videos divertidos de ejercicios para niños que se pueden hacer en la casa!

የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጤናማ ለመሆን እና ጭንቀትን ለመቀነስ በጣም ጥሩ መንገድ ነው ፡፡ በቤት ውስጥ ሊከናወኑ የሚችሉ አንዳንድ አስደሳች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለልጆች የሚጠቅም ቪዲዮዎችን እነሆ!

L'exercice est un excellent moyen de rester en bonne santé et de réduire le stress. Voici quelques vidéos d'exercices pour les enfants qui peuvent être faites à la maison!

Book about Coronavirus

4/7/2020

coronavirus book.PNG

It may be hard to explain to your children what is going on during this difficult time. When talking with children, it is important to remain calm, answer their questions in an age-appropriate way, and respect their feelings. Here is the link to a book about coronavirus that you can read with your children.
 

Puede ser difícil explicar a sus hijos lo que está sucediendo durante este momento difícil. Al hablar con los niños, es importante mantener la calma, responder sus preguntas de manera apropiada para su edad, y respetar sus sentimientos. Aquí está un enlace a un libro sobre coronavirus que puede leer con sus hijos.

በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ምን እየተከናወነ እንዳለ ለልጆችዎ ማስረዳት ከባድ ሊሆን ይችላል። ከልጆች ጋር በሚነጋገሩበት ጊዜ መረጋጋት ፣ ጥያቄዎቻቸውን በዕድሜ ተገቢ በሆነ መንገድ መመለስ እና ስሜታቸውን ማክበር አስፈላጊ ነው ፡፡ ከልጆችዎ ጋር ሊያነቧቸው የሚችሉት ስለ ኮሮናቫይረስ የተባለው መጽሐፍ እዚህ ጋር አለ ፡፡

Il peut être difficile d'expliquer à vos enfants ce qui se passe pendant cette période difficile. Lorsque vous parlez avec des enfants, il est important de rester calme, de répondre à leurs questions d'une manière adaptée à leur âge et de respecter leurs sentiments. Voici le lien vers un livre sur le coronavirus que vous pouvez lire avec vos enfants.

4/6/2020

Routines

Routine 1 rev.jpg
Routine 3.png
Daily schedule.PNG
Routine 2.png
Routine 4.jpg
Routine 5.jfif

Routines are important because they help children feel safe and calm. You can create a daily routine for your child to follow. The routine should include time for your child to play and take breaks as well as time for them to study.

Some of these pictures are routines that some Briya teachers and students are doing with their own children! 

La rutina es importante porque ayuda a los niños a sentirse seguros y tranquilos. Puede crear una rutina diaria para que su hijo/a la siga. La rutina debe incluir tiempo para que su hijo/a juegue y tome descansos, y también tiempo para que estudie.

¡Algunas de estas imágenes son rutinas que algunas maestras y estudiantes de Briya están haciendo con sus propios hijos!

በየእለቱ የምናደርጋቸው ነገሮች ጥሩ ናቸው ምክንያቱም ህጻናት ደህንነት እና መረጋጋት እንዲሰማቸው ይረዳቸዋል ፡፡ ለልጅዎ ዕለት ከለት እንቅስቃሴን መፍጠር ይችላሉ ፡፡ በየእለቱ የሥራው ሂደት ልጅዎ የሚጫወትበት እና የእረፍት ጊዜያትን እንዲሁም የሚያጠናበት ጊዜን ማካተት አለበት ፡፡

ከእነዚህ ሥዕሎች ውስጥ የተወሰኑት አንዳንድ የቢሪያ መምህራን እና ተማሪዎች ከገዛ ልጆቻቸው ጋር የሚያደርጉዋቸው በየእለቱ የተለመዱ ልምዶች ናቸው!

Les routines sont importantes car elles aident les enfants à se sentir en sécurité et calmes. Vous pouvez créer une routine quotidienne à suivre pour votre enfant. La routine devrait inclure du temps pour que votre enfant joue et fasse des pauses ainsi que du temps pour lui d'étudier.

Certaines de ces images sont des routines que certains enseignants et élèves de Briya font avec leurs propres enfants!

Homemade Bubbles

4/3/2020

1.jfif
2.jfif
4.jfif
3.jfif
5.jfif
6.jfif
8.jfif

Did you know that making bubbles is very easy? You can make them at home with three things: 4 cups of warm water, 1/2 cup of sugar, and 1/2 cup of dish soap.

1. Mix together sugar and water.

2. Mix in the soap.

3. Let it sit.

4. Create a bubble wand

5. Blow bubbles!

Look at these photos of our Georgia Ave. teacher, Elizabeth, making these bubbles!

¿Sabías que hacer burbujas es muy fácil? Se puede prepararlos en casa con tres cosas: 4 tazas de agua tibia, 1/2 taza de azúcar y 1/2 taza de jabón líquido para platos.

 1. Mezcla el azúcar y el agua.

2. Añade el jabón y mezcla.

3. Déjalo reposar.

4. Crea una varita para burbujas

5. ¡Sopla burbujas!

Aquí están fotos de Elizabeth, una maestra de nuestro centro de Georgia Ave, haciendo las burbujas!

 

ለልጆች የመጫወቻ አረፋዎችን ማዘጋጀት በጣም ቀላል እንደሆነ ያውቃሉ? በሦስት ነገሮች በቤት ውስጥ ሊያደርጓቸው ይችላሉ-4 ኩባያ የሞቀ ውሃ ፣ 2 ኩባያ ስኳር ፣ እና 1/2 ኩባያ የእቃ ማጠቢያ ሳሙና ፡፡

1. ስኳር እና ውሃ አንድ ላይ ይቀላቅሉ ፡፡

2. ከዛ ሳሙናን ይቀላቅሉ።

3. እንዲቀመጥ ያድርጉት ፡፡

4. የአረፋ ፌኛ መስሪያ ያዘጋጁ

5. የአረፋ ፌኛዎች ማድረግ ይችላሉ!

የጆርጂያ አቨኑ አስትማሪ የሆነችው ኤልሳቤጥ የአረፋ ፌኛዎች ስትስራ ፎቶግራፎች ይመልከቱ።

 

Saviez-vous que faire des bulles est très facile? Vous pouvez les faire à la maison avec trois choses: 4 tasses d'eau tiède, 1/2 tasse de sucre et 1/2 tasse de savon à vaisselle.
1. Mélangez le sucre et l'eau.
2. Mélangez le savon.
3. Laissez reposer.
4. Créez un bâton à bulles.
5. Soufflez des bulles!
Regardez ces photos de Elizabeth, notre professeur de Georgia Avenue, qui font ces bulles!

Storyline Online

4/2/2020

story time online.PNG

Reading books is a great thing to do while we are staying home! Storyline Online is a free website where your children can watch different people read books to them. The videos tell the story and have pictures from the book.

¡Leer libros es una buena actividad para hacer mientras nos quedamos en casa! Storyline Online es un sitio web gratuito donde sus hijos pueden ver a diferentes personas leer libros. Los videos cuentan la historia y tienen imágenes del libro.

ቤት እያለን መጽሐፍትን ማንበብ በጣም ጥሩ ነገር ነው! በቀጥታ ስርጭት ለልጆችዎ የተለያዩ ሰዎች መጽሐፍት ሲያነቡላቸው ማየት የሚችሉበት ነፃ ድር ጣቢያ ነው ፡፡ ቪዲዮዎቹ ታሪኩን የሚናገሩ ሲሆን ከመጽሐፉም ሥዕሎች አሏቸው ፡፡

Lire des livres est une bonne chose à faire pendant que nous restons à la maison! Storyline Online est un site Web gratuit où vos enfants peuvent regarder différentes personnes leur lire des livres. Les vidéos racontent l'histoire et contiennent des photos du livre.

Scavenger Hunt

4/1/2020

Scavenger hunt.jpg
SH.jpg
SH 2.jpg

A scavenger hunt is a fun activity for children! Make a list of things for children to look for, such as a yellow flower, a bird, a red car, and different types of trees. You could also hide items for your children to find. 

 

It is safe to do this outside if you stay 6 feet away from other people. You could also do this inside, by looking out a window or by finding items in your house.

 

¡Una búsqueda del tesoro es una actividad divertida para los niños! Haga una lista de cosas para que los niños busquen, como una flor amarilla, un pájaro, un auto rojo y diferentes tipos de árboles. También puede ocultar cosas para que sus hijos los encuentren.

 

Es seguro hacer esto afuera si se mantiene a 6 pies de distancia de otras personas. También se puede hacer esto dentro de la casa, mirando por la ventana o encontrando artículos en su casa.

 

የስካቪንጀር (ነገሮችን የመሰብስብ) አደን ለልጆች አዝናኝ እንቅስቃሴ ነው! እንደ ቢጫ አበባ ፣ ወፍ ፣ ቀይ መኪና እና የተለያዩ የዛፎች አይነቶች ያሉ ልጆች የሚፈልጓቸውን ነገሮች ዝርዝር ያዘጋጁ ፡፡ እንዲሁም ለልጆችዎ እቃዎችን መደበቅ ይችላሉ ፡፡

ውጭ ከሌሎች ሰዎች በ6 ጫማ ርቀት ላይ በመራቅ ይህንን ማድረግ አደጋ የለውም ፡፡ እንዲሁም መስኮቱን በመመልከት ወይም በቤትዎ ውስጥ እቃዎችን በመፈለግ ይህንን ማድረግ ይችላሉ ፡፡

 

Une chasse au trésor est une activité amusante pour les enfants! Faites une liste des choses que les enfants doivent rechercher, comme une fleur jaune, un oiseau, une voiture rouge et différents types d'arbres. Vous pouvez également masquer des objets que vos enfants pourront trouver.

 

Il est sécuritaire de le faire à l'extérieur si vous restez à 6 pieds des autres personnes. Vous pouvez également le faire à l'intérieur de votre maison, en regardant par une fenêtre ou en trouvant des objets dans votre maison.

Count to 100

3/31/2020

Exercising is good for our bodies and helps our brains learn! Here is a video you can watch to exercise with our teachers Olivia and Lauren!

El ejercicio es bueno para nuestros cuerpos y nos ayuda a aprender. ¡Aquí hay un video que se puede ver para hacer ejercicio con nuestras maestras Olivia y Lauren!

የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለአካላችን ጥሩ ነው እናም አንጎላችን እንዲማር ይረዳል! ከአስተማሪዎቻችን ኦሊቪያ እና ሎረን ጋር የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለመለማመድ የምትመለከቱበት ቪዲዮ እነሆ!

L'exercice est bon pour notre corps et aide notre cerveau à apprendre! Voici une vidéo que vous pouvez regarder pour faire de l'exercice avec nos professeurs Olivia et Lauren!

Audible Free Stories

3/30/2020

ben-mullins-je240KkJIuA-unsplash.jpg
audible.PNG

This website has free audiobooks for children to listen to! There are books for children of all ages. You can listen to books in different languages, including English, Spanish and French. 

¡Este sitio web tiene audiolibros gratuitos para niños! Hay libros para niños de todas las edades. Puede escuchar libros en diferentes idiomas, incluidos inglés y español.

ይህ ድህረገፅ ልጆች የሚያዳምጡ ነፃ የድምፅ መጽሃፎች አሉት! ለሁሉም ዕድሜ ላሉ ልጆች መጻሕፍት አሉ ፡፡

Ce site Web propose des livres audio gratuits à écouter pour les enfants! Il y a des livres pour les enfants de tous âges. Vous pouvez écouter des livres dans différentes langues, dont l'anglais et le français.

3/27/2020

Cardboard Box House

In this video, Alejandra (a Briya student) and her family demonstrate how to make and decorate a house out of cardboard boxes! She explains first in Spanish and then in English.

¡En este video, Alejandra (una estudiante de Briya) y su familia demuestran cómo hacer y decorar una casa con cajas de cartón! Ella explica primero en español y luego en inglés.

በዚህ ቪዲዮ ውስጥ አሌሃንድራ (የብሪያ ተማሪ) እና ቤተሰቧ እንዴት ከካርቶን ቤት እንዴት እንደሚስራ እና ማስጌጥ እንደሚቻል ያሳያሉ! በመጀመሪያ በስፓኒሽ ከዚያም በእንግሊዝኛ ታብራራለች ፡፡

Cosmic Kids Yoga

3/26/2020

yoga.PNG

Here are exercise videos that parents and young children can do together. Our teacher Jessica says, “My daughter’s favorite is Frozen Yoga!”

 

Aquí hay videos de ejercicios que los padres y los niños pequeños pueden hacer juntos. Nuestra maestra Jessica dice: "¡El favorito de mi hija es el yoga de Frozen!"

 

ወላጆች እና ትንንሽ ልጆች አንድ ላይ ሊያደርጓቸው የሚችሏቸው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ቪዲዮዎች እዚህ አሉ ፡፡ የእኛ አስተማሪ ጄሲካ "ልጄ የምትወደው ፍሮዝን ዮጋ ነው!" ትላለች።

Recycle and Play

3/25/2020

72048336_131795338214988_801784923455016

Here is a Facebook page with great ideas for playing and learning with recycled materials!

¡Aquí hay una página de Facebook con excelentes ideas para jugar y aprender con materiales reciclados!

እንደገና ጥቅም ላይ ከዋሉ ቁሳቁሶች ጋር ለመጫወት እና ለመማር ጥሩ ሀሳቦች ያሉት የፌስቡክ ገጽ ይኸውልዎት!

Voici une page Facebook avec de bonnes idées pour jouer et apprendre avec des matériaux recyclés!

Rivet Reading App

3/24/2020

rivet2.PNG
rivet.PNG

The Rivet app is a good way to practice reading, and it’s free! Choose your reading level and then choose a book to read. If you don’t know a word, you can tap on it to hear it. Download the app on your phone or use it online at rivet.area120.com/read/#/libraryScreen

 

¡La aplicación Rivet es una buena forma de practicar la lectura, y es gratis! Elija su nivel de lectura y luego elija un libro para leer. Si no sabe una palabra, puede tocarla para escucharla. Descargue la aplicación del teléfono o úsela en línea en rivet.area120.com/read/#/libraryScreen

 

የሬቭት መተግበሪያ (አፕ) ንባብ ለመለማመድ ጥሩ መንገድ ነው ፣ እና ነፃ ነው! የንባብ ደረጃዎን ይምረጡ እና ከዚያ የሚያነቡ መጽሐፍ ይምረጡ። አንድ ቃል ካላወቁት እሱን ለመስማት በመጫን መስማት ይችላሉ። መተግበሪያውን (አፕን)  በስልክዎ ላይ በማድረግ ወይም በድህረገፅ ላይ በ 

rivet.area120.com/read/#/libraryScreen ይጠቀሙበት

 

L'application Rivet est un bon moyen de pratiquer la lecture, et c'est gratuit! Choisissez votre niveau de lecture, puis choisissez un livre à lire. Si vous ne connaissez pas un mot, vous pouvez appuyer le mot pour l’entendre. Téléchargez l'application sur votre téléphone ou utilisez-la en ligne sur rivet.area120.com/read/#/libraryScreen

Virtual Field Trips

3/23/2020

Here are virtual field trips you can do from your house. Visit the zoo, explore a farm, and even visit Mars! 

Aquí hay excursiones virtuales que puede hacer desde su casa. ¡Visita el zoológico, explora una granja, e incluso visita Marte!

Voici des excursions virtuelles que vous pouvez faire depuis votre maison. Visitez le zoo, explorez une ferme et même visitez Mars!

Simple books to read online (Unite for Literacy)

3/20/2020

Here is a website where you and your child can read simple books! You can read the book yourself or listen to it being read out loud. In the top left corner of the homepage, you can change the language of the book and the narration.

¡Aquí hay un sitio web donde usted y su hijo(a) pueden leer libros simples! Puede leer el libro usted mismo o escuchar una narración. En la esquina superior izquierda de la página de inicio, puede cambiar el idioma del libro y la narración.

እዚህ እርስዎ እና ልጅዎ ቀላል መጽሐፎች ማንበብ የሚችሉበት ድህረገፅ ነው! መጽሐፉን እራስዎ ማንበብ ወይም ጮክ ብለው ሲነበብ ማዳመጥ ይችላሉ

Voici un site Web où vous et votre enfant pouvez lire des livres simples! Vous pouvez lire le livre vous-même ou l'écouter à haute voix. Dans le coin supérieur gauche de la page d'accueil, vous pouvez changer la langue de la narration.

Share your family story

3/19/2020

jessica2.jpg
jessica.jpg

This is a good time for parents to talk with their children about how their family has overcome struggles and survived hard times. These stories develop children's family pride and increase their belief that they can overcome challenges. Here are activity options to follow the story:

 • Write a response to the story or write about a time the child overcame a challenge

 • Draw a picture of your family story

 • Draw a family tree

 • Make your family with loose parts (take a walk outside and collect some rocks and twigs)

 

Este es un buen momento para que los padres hablen con sus hijos sobre cómo su familia ha superado las luchas y sobrevivido a los tiempos difíciles. Estas historias desarrollan el orgullo familiar de los niños y aumentan su creencia de que pueden superar los desafíos. Aquí hay opciones de actividades para seguir la historia:

• Escribir una respuesta o escribir sobre un momento en que superó un desafío

• Dibujar la historia de su familia

• Dibujar un árbol genealógico

• Hacer su familia con partes sueltas (salga a caminar y recoja algunas rocas y ramitas)

ይህ ጌዜ ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ለመነጋገር ጥሩ ጊዜ ነው የቤተሰቦቻቸው ችግር እንዴት እንዳሸነፉ እና ከባድ ጊዜያት እንዴት እንዳሳለፎ። እነዚህ ታሪኮች የልጆችን የቤተሰብ ኩራት ያዳብራሉ እና ከባድ ሁኔታዎችን ማሸነፍ እንደሚችሉ ያላቸውን እምነት ይጨምሩ። ታሪኩን ለመከታተል የእንቅስቃሴ (አክቲቪቲስ) አማራጮች እነሆ-

 

• የታሪኩን ምላሽን ይጻፉ ወይም ልጆ አንድ ፈታኝ ሁኔታ እንዴት እንደተወጣው ፃፉ

• የቤተሰብዎን ታሪክ ስዕል ይሳሉ

• የቤተሰብን የዘር ሐረግ ይሳሉ

• ከአላስፈላጊ ከሆኑ ነገሮች በመስብስብ የቤተስቦን አርት(ቅርጽ) ይስሩ (ከቤት ውጭ በእግር በመሄድ እና የተወሰኑ ዓለቶችን እና እንጭቶችን ይሰብስቡ)

Teaching children at home 

3/18/2020

Here is a good resource for children learning at home. There are ideas for children of all ages!

Aquí hay un buen recurso para aprender en casa. ¡Hay ideas para niños de todas las edades!

በቤት ውስጥ ልጆችን ለማስተማር ጥሩ ምንጭ እዚህ ያገኛሉ፡፡ ለሁሉም ዕድሜ ላሉ ልጆች ሀሳቦች አለው!

bottom of page