Daily Learning Resources

Count to 100

3/31/2020

Exercising is good for our bodies and helps our brains learn! Here is a video you can watch to exercise with our teachers Olivia and Lauren!

El ejercicio es bueno para nuestros cuerpos y nos ayuda a aprender. ¡Aquí hay un video que se puede ver para hacer ejercicio con nuestras maestras Olivia y Lauren!

የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለአካላችን ጥሩ ነው እናም አንጎላችን እንዲማር ይረዳል! ከአስተማሪዎቻችን ኦሊቪያ እና ሎረን ጋር የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለመለማመድ የምትመለከቱበት ቪዲዮ እነሆ!

L'exercice est bon pour notre corps et aide notre cerveau à apprendre! Voici une vidéo que vous pouvez regarder pour faire de l'exercice avec nos professeurs Olivia et Lauren!

Audible Free Stories

3/30/2020

This website has free audiobooks for children to listen to! There are books for children of all ages. You can listen to books in different languages, including English, Spanish and French. 

¡Este sitio web tiene audiolibros gratuitos para niños! Hay libros para niños de todas las edades. Puede escuchar libros en diferentes idiomas, incluidos inglés y español.

ይህ ድህረገፅ ልጆች የሚያዳምጡ ነፃ የድምፅ መጽሃፎች አሉት! ለሁሉም ዕድሜ ላሉ ልጆች መጻሕፍት አሉ ፡፡

Ce site Web propose des livres audio gratuits à écouter pour les enfants! Il y a des livres pour les enfants de tous âges. Vous pouvez écouter des livres dans différentes langues, dont l'anglais et le français.

3/27/2020

Cardboard Box House

In this video, Alejandra (a Briya student) and her family demonstrate how to make and decorate a house out of cardboard boxes! She explains first in Spanish and then in English.

¡En este video, Alejandra (una estudiante de Briya) y su familia demuestran cómo hacer y decorar una casa con cajas de cartón! Ella explica primero en español y luego en inglés.

በዚህ ቪዲዮ ውስጥ አሌሃንድራ (የብሪያ ተማሪ) እና ቤተሰቧ እንዴት ከካርቶን ቤት እንዴት እንደሚስራ እና ማስጌጥ እንደሚቻል ያሳያሉ! በመጀመሪያ በስፓኒሽ ከዚያም በእንግሊዝኛ ታብራራለች ፡፡

Cosmic Kids Yoga

3/26/2020

Here are exercise videos that parents and young children can do together. Our teacher Jessica says, “My daughter’s favorite is Frozen Yoga!”

 

Aquí hay videos de ejercicios que los padres y los niños pequeños pueden hacer juntos. Nuestra maestra Jessica dice: "¡El favorito de mi hija es el yoga de Frozen!"

 

ወላጆች እና ትንንሽ ልጆች አንድ ላይ ሊያደርጓቸው የሚችሏቸው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ቪዲዮዎች እዚህ አሉ ፡፡ የእኛ አስተማሪ ጄሲካ "ልጄ የምትወደው ፍሮዝን ዮጋ ነው!" ትላለች።

Recycle and Play

3/25/2020

Here is a Facebook page with great ideas for playing and learning with recycled materials!

¡Aquí hay una página de Facebook con excelentes ideas para jugar y aprender con materiales reciclados!

እንደገና ጥቅም ላይ ከዋሉ ቁሳቁሶች ጋር ለመጫወት እና ለመማር ጥሩ ሀሳቦች ያሉት የፌስቡክ ገጽ ይኸውልዎት!

Voici une page Facebook avec de bonnes idées pour jouer et apprendre avec des matériaux recyclés!

Rivet Reading App

3/24/2020

The Rivet app is a good way to practice reading, and it’s free! Choose your reading level and then choose a book to read. If you don’t know a word, you can tap on it to hear it. Download the app on your phone or use it online at rivet.area120.com/read/#/libraryScreen

 

¡La aplicación Rivet es una buena forma de practicar la lectura, y es gratis! Elija su nivel de lectura y luego elija un libro para leer. Si no sabe una palabra, puede tocarla para escucharla. Descargue la aplicación del teléfono o úsela en línea en rivet.area120.com/read/#/libraryScreen

 

የሬቭት መተግበሪያ (አፕ) ንባብ ለመለማመድ ጥሩ መንገድ ነው ፣ እና ነፃ ነው! የንባብ ደረጃዎን ይምረጡ እና ከዚያ የሚያነቡ መጽሐፍ ይምረጡ። አንድ ቃል ካላወቁት እሱን ለመስማት በመጫን መስማት ይችላሉ። መተግበሪያውን (አፕን)  በስልክዎ ላይ በማድረግ ወይም በድህረገፅ ላይ በ 

rivet.area120.com/read/#/libraryScreen ይጠቀሙበት

 

L'application Rivet est un bon moyen de pratiquer la lecture, et c'est gratuit! Choisissez votre niveau de lecture, puis choisissez un livre à lire. Si vous ne connaissez pas un mot, vous pouvez appuyer le mot pour l’entendre. Téléchargez l'application sur votre téléphone ou utilisez-la en ligne sur rivet.area120.com/read/#/libraryScreen

Virtual Field Trips

3/23/2020

Here are virtual field trips you can do from your house. Visit the zoo, explore a farm, and even visit Mars! 

Aquí hay excursiones virtuales que puede hacer desde su casa. ¡Visita el zoológico, explora una granja, e incluso visita Marte!

Voici des excursions virtuelles que vous pouvez faire depuis votre maison. Visitez le zoo, explorez une ferme et même visitez Mars!

Simple books to read online (Unite for Literacy)

3/20/2020

Here is a website where you and your child can read simple books! You can read the book yourself or listen to it being read out loud. In the top left corner of the homepage, you can change the language of the book and the narration.

¡Aquí hay un sitio web donde usted y su hijo(a) pueden leer libros simples! Puede leer el libro usted mismo o escuchar una narración. En la esquina superior izquierda de la página de inicio, puede cambiar el idioma del libro y la narración.

እዚህ እርስዎ እና ልጅዎ ቀላል መጽሐፎች ማንበብ የሚችሉበት ድህረገፅ ነው! መጽሐፉን እራስዎ ማንበብ ወይም ጮክ ብለው ሲነበብ ማዳመጥ ይችላሉ

Voici un site Web où vous et votre enfant pouvez lire des livres simples! Vous pouvez lire le livre vous-même ou l'écouter à haute voix. Dans le coin supérieur gauche de la page d'accueil, vous pouvez changer la langue de la narration.

Share your family story

3/19/2020

This is a good time for parents to talk with their children about how their family has overcome struggles and survived hard times. These stories develop children's family pride and increase their belief that they can overcome challenges. Here are activity options to follow the story:

  • Write a response to the story or write about a time the child overcame a challenge

  • Draw a picture of your family story

  • Draw a family tree

  • Make your family with loose parts (take a walk outside and collect some rocks and twigs)

 

Este es un buen momento para que los padres hablen con sus hijos sobre cómo su familia ha superado las luchas y sobrevivido a los tiempos difíciles. Estas historias desarrollan el orgullo familiar de los niños y aumentan su creencia de que pueden superar los desafíos. Aquí hay opciones de actividades para seguir la historia:

• Escribir una respuesta o escribir sobre un momento en que superó un desafío

• Dibujar la historia de su familia

• Dibujar un árbol genealógico

• Hacer su familia con partes sueltas (salga a caminar y recoja algunas rocas y ramitas)

ይህ ጌዜ ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ለመነጋገር ጥሩ ጊዜ ነው የቤተሰቦቻቸው ችግር እንዴት እንዳሸነፉ እና ከባድ ጊዜያት እንዴት እንዳሳለፎ። እነዚህ ታሪኮች የልጆችን የቤተሰብ ኩራት ያዳብራሉ እና ከባድ ሁኔታዎችን ማሸነፍ እንደሚችሉ ያላቸውን እምነት ይጨምሩ። ታሪኩን ለመከታተል የእንቅስቃሴ (አክቲቪቲስ) አማራጮች እነሆ-

 

• የታሪኩን ምላሽን ይጻፉ ወይም ልጆ አንድ ፈታኝ ሁኔታ እንዴት እንደተወጣው ፃፉ

• የቤተሰብዎን ታሪክ ስዕል ይሳሉ

• የቤተሰብን የዘር ሐረግ ይሳሉ

• ከአላስፈላጊ ከሆኑ ነገሮች በመስብስብ የቤተስቦን አርት(ቅርጽ) ይስሩ (ከቤት ውጭ በእግር በመሄድ እና የተወሰኑ ዓለቶችን እና እንጭቶችን ይሰብስቡ)

Teaching children at home 

3/18/2020

Here is a good resource for children learning at home. There are ideas for children of all ages!

Aquí hay un buen recurso para aprender en casa. ¡Hay ideas para niños de todas las edades!

በቤት ውስጥ ልጆችን ለማስተማር ጥሩ ምንጭ እዚህ ያገኛሉ፡፡ ለሁሉም ዕድሜ ላሉ ልጆች ሀሳቦች አለው!

© Briya PCS 2017

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon