alex.png

Tham gia hội thảo Zoom của chúng tôi với Alex để tìm hiểu về cách Briya có thể giúp bạn. Thứ Ba, ngày 21 tháng 9 lúc 11:30 sáng hoặc thứ Năm, ngày 30 tháng 9. Các liên kết thu phóng sẽ có trong lịch của học sinh vào tuần tới.

Một lớp học tại mỗi trang web có nhiều lượt giới thiệu nhất sẽ giành được giải thưởng đặc biệt!

DSC_0958.jpg

Vui lòng cho Điều phối viên hành chính tại địa điểm của bạn biết nếu bạn muốn đăng ký cho con mình 3 hoặc 4 tuổi vào lớp PreK của Briya.