top of page
Công nhận
 • Tất cả các trường bán công phải được công nhận---có nghĩa là một tổ chức bên ngoài xác nhận trường đó có chất lượng cao.
  Là một phần của việc được công nhận, nhân viên, sinh viên và hội đồng sẽ trải qua quá trình phản ánh để xác định những gì chúng tôi đang làm tốt và cách chúng tôi có thể cải thiện.
  Vào tháng 4 và tháng 5 năm 2024, sinh viên sẽ tham gia một cuộc khảo sát như một phần của quy trình tái công nhận của chúng tôi.
  Học sinh sẽ trả lời các câu hỏi để đưa ra ý kiến về những gì Briya đang làm tốt và Briya có thể cải thiện như thế nào.
  Nhân viên Briya đánh giá cao ý kiến đóng góp của học sinh để giúp trường ngày càng tốt hơn.
  Cảm ơn bạn đã dành thời gian và ý tưởng của bạn!

Screenshot 2024-04-12 152239.png
Chương trình Briya MA và CDA

Điểm CASAS Reading của bạn có nằm trong khoảng từ 226 đến 243 không?
Bạn có muốn có một sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục sớm hoặc y tế?
Tham gia Chương trình MA hoặc Chương trình CDA của Briya vào năm học tới!

Chương trình Trợ lý Y tế (MA) bằng tiếng Anh.
• Học sinh chuẩn bị làm việc tại phòng khám hoặc bệnh viện.
• Phải có điểm đọc CASAS là 243
• Phải có điểm toán CASAS là 222.
• Phải có bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED (Hoa Kỳ hoặc từ quốc gia của bạn)

Chương trình Hiệp hội Phát triển Trẻ em (CDA) bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
• Học sinh học để trở thành giáo viên mầm non.
• Trong lớp tiếng Anh, phải có điểm đọc CASAS là 226.
• Trong lớp học tiếng Tây Ban Nha, phải vượt qua bài kiểm tra đọc tiếng Tây Ban Nha

Hỗ trợ bảo hiểm y tế tại Briya

Trung tâm Mary's sẽ cung cấp hỗ trợ đăng ký bảo hiểm y tế vào Thứ Tư tuần này tại Fort Totten và Thứ Năm tại Ontario. Đăng ký cuộc hẹn tại văn phòng.

Đăng ký cử tri tại Georgia vào thứ Ba tuần này

Trabajadores Unidos sẽ có thông tin về việc đăng ký cử tri không phải là công dân vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba tuần này tại Georgia.

Giờ cà phê dành cho phụ huynh

Mời bạn tham gia cùng Shiela vào Thứ Tư tuần này lúc 11:30 sáng tại Ontario trong Giờ Cà phê dành cho Phụ huynh. Dịch vụ chăm sóc trẻ em sẽ được cung cấp.

Screenshot 2024-04-19 153117.png
bottom of page