top of page

Chương trình tiếp cận sức khỏe song ngữ

Các đại diện từ Chương trình Tiếp cận Y tế Song ngữ của Trung tâm Mary sẽ đến tất cả các địa điểm để thuyết trình và hỗ trợ trực tiếp về bảo hiểm y tế và các phúc lợi công cộng khác. Xem tờ rơi dưới đây để biết thêm thông tin.

CẬP NHẬT: Ngày của Ontario đã thay đổi thành ngày 8 tháng 6, thời gian vẫn như cũ.

Updated BHAP.png

Bữa tiệc và Thử thách Sức khỏe Sinh viên

Học sinh được mời tham gia thử thách Sức khỏe Tâm thần Tháng Năm và Bữa tiệc Sức khỏe của chúng tôi! Đối với thử thách, họ có thể đăng ảnh về một hoạt động thư giãn trên nhóm WhatsApp về Sức khỏe của chúng tôi. Bữa tiệc Sức khỏe sẽ diễn ra tại Carter Barron vào Thứ Sáu, ngày 2 tháng Sáu, từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Sẽ có các buổi vận động, trò chơi, nghệ thuật & thủ công, đồ ăn nhẹ và giải thưởng! Xem tờ rơi dưới đây để biết thêm thông tin. Trả lời tại đây

Wellness Celebration 22-23.png

Chuyến đi thực địa đến Butler's Orchard

Hái dâu tây, cưỡi xe ngựa cho các gia đình và gặp gỡ các loài động vật trong trang trại! Học sinh sẽ điền vào các mẫu đăng ký giấy với nhóm quản trị. Chuyến đi này miễn phí, nhưng học sinh được khuyến khích mang theo bữa trưa.

9:00 – Đến trường
10:15 – Xe buýt đến trang trại

10:15 – Hái dâu
10:30 – Đi xe ngựa
10:45 – Giờ chơi & làm ruộng
11:30 – Ăn trưa
12:25 – Trở lại xe buýt
1:30 – Xe buýt đến trường

Screenshot 2023-05-19 124111.png

Các hoạt động trực tiếp trong tuần này lúc 11:30 sáng

FORT TOTTEN
Thứ Tư

Trợ giúp Bảo hiểm Y tế

ONTARIO

Thứ hai
Giờ xã hội dành cho phụ huynh với Sheila

bottom of page