zumba.PNG

Thứ 4 về sức khỏe là Thứ 4 tuần này, ngày 28 tháng 7 lúc 2 giờ chiều.

Liên kết thu phóng cho Thứ Tư:
https://zoom.us/j/91852798911

ID cuộc họp: 918 5279 8911
 

Gọi hoặc nhắn tin cho Johanna nếu bạn có câu hỏi 804-719-1692

Chúng tôi không có lớp học hè năm nay. Chúng tôi mong được gặp lại các bạn đến lớp học vào ngày 30 tháng 8 năm 2021.

sunny summer.PNG
28224558342_3b62af6574_o.jpg