Dịch vụ sinh viên

Chào mừng bạn đến với Sofia, nhà trị liệu sức khỏe tâm thần mới của chúng tôi từ Trung tâm Mary. Nói chuyện với điều phối viên dịch vụ sinh viên của bạn nếu bạn muốn gặp Sofia.

https://www.briyastudent.com/student-services

Screen Shot 2022-09-23 at 10.41.19 AM.png

Giới thiệu gia đình và bạn bè của bạn đến các lớp Briya

Giới thiệu gia đình và bạn bè của bạn đến các lớp Briya:
• Cho giáo viên của bạn biết tên bạn bè và số điện thoại của bạn
• Tên của bạn được thêm vào xổ số cho thẻ quà tặng máy tính và tạp hóa.
• Tên của bạn sẽ được thêm vào xổ số 1 lần cho mỗi người bạn giới thiệu.
• Ví dụ: nếu bạn giới thiệu 3 người, tên của bạn sẽ ở trong cuộc xổ số 3 lần!
• Tham khảo vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 9
• Xổ số sẽ diễn ra vào tháng 11.
• Hãy nhớ: Học sinh phải sống ở DC và có con ở độ tuổi 0-18
Câu hỏi? Gọi 202-232-7777

BFF month flyer September 2022.pdf 

 

Class Announcement