Capital Bike Share - $ 5 mỗi năm cho sinh viên Briya! Nói chuyện với Điều phối viên Dịch vụ Sinh viên của bạn để tìm hiểu thêm và đăng ký.

capital bike share.png

Tham gia Giờ cà phê dành cho cha mẹ Briya của chúng tôi! Kết nối với các bậc cha mẹ khác và tìm hiểu về các chiến lược quản lý căng thẳng. Được dẫn dắt bởi các nhà trị liệu của Trung tâm Mary, Thứ Tư, ngày 25 tháng 5 lúc 11:30 sáng

Chỉ dành cho người nói tiếng Anh nâng cao và người nói tiếng Tây Ban Nha. Thông tin sẽ được chia sẻ bằng các ngôn ngữ khác trong lớp Phát triển Trẻ em.

 

https://us06web.zoom.us/j/5711215706  

Briya spring parent coffee hour 20220325(1).jpg