top of page

Đăng ký xổ số trường học DC

Bây giờ bạn có thể đăng ký xổ số trường DC cho con của bạn. Chúng tôi có thể giúp bạn.

Nhân viên MySchool DC sẽ giúp đỡ tại GEORGIA vào thứ Ba và thứ Năm tuần này. Đăng ký tại văn phòng GEORGIA.

MSDC-Logo-Edited.png

Các hoạt động trực tiếp lúc 11:30 sáng tuần này

Thứ hai
Giờ xã hội dành cho phụ huynh
Ontario

Thứ ba
Giờ xã hội dành cho phụ huynh
Pháo đài Totten

Thứ ba
Trợ giúp ứng dụng MySchool DC
Gruzia

Thứ ba
Tiếng Anh qua Bài tập
sắc nét

thứ năm
Trợ giúp ứng dụng MySchool DC
Gruzia

thứ năm
Tiếng Anh qua Bài tập
sắc bén

Calendar Pages
bottom of page