top of page
درباره حقوق خود در دی سی بیاموزید

پانل ما حقوق خود را بشناسید این جمعه، 24 می، ساعت 9 صبح تا 11:30 صبح است.
پیوند بزرگنمایی در تقویم دانشجویی شما موجود است.
لیست سازمان ها و خدماتی که ارائه می دهند را در زیر مشاهده کنید.

Screenshot 2024-05-17 162549.png
کمک بیمه درمانی در بریا

مرکز مریم کمک درخواست بیمه درمانی را این پنجشنبه در شپرد ارائه خواهد کرد. برای قرار ملاقات در دفتر ثبت نام کنید.

bottom of page