ኣገልግሎት ተማሃሮ

እንቋዕ ናብ ሶፍያ ሓዳስ ሓኪም ጥዕና ኣእምሮና ካብ ማእከል ሜሪ ብደሓን መጻእኩም። ምስ ሶፍያ ክትራኸቡ ምስ እትደልዩ ምስ ኣተሓባባሪ ኣገልግሎት ተማሃሮኹም ተዘራረቡ።

https://www.briyastudent.com/student-services

Screen Shot 2022-09-23 at 10.41.19 AM.png

ስድራቤትካን ፈተውትኻን ናብ ብሪያ ተወከሱ

ስድራቤትካን ፈተውትኻን ናብ ናይ ብሪያ ክፍልታት ምውካስ፤
• ንመምህርካ ስምን ቁጽሪ ተሌፎንን ዓርክኻ ንገሮ
• ስምካ ኣብ ዕጫ ንኮምፒተርን ግሮሰሪ ህያብ ካርድን ተወሰኸ።
•ንነፍሲ ወከፍ ትውከስዎ ሰብ ስምኩም ኣብ ዕጫ 1 ግዜ ክውሰኽ እዩ።
• ንኣብነት 3 ሰባት ሪፈር እንተገይርኩም ስምኩም 3 ግዜ ኣብ ዕጫ ክህሉ እዩ!
• ክሳብ ዓርቢ 30 መስከረም ተወከሱ
• ዕጫ ኣብ ወርሒ ሕዳር ክካየድ እዩ።
• ዘክር፦ ተማሃሮ ኣብ ዲሲ ክነብሩን ካብ 0-18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ክህልዎምን ኣለዎም።


ሕቶታት? ብ 202-232-7777 ደውሉ።

BFF month flyer September 2022.pdf 

 

Class Announcement